Dzień dobry,

bardzo nam mi, że jesteś tutaj i chcesz nas bliżej poznać.

Oferujemy doradztwo i współtworzenie wniosków aplikacyjnych do wszelkich form dofinansowania. Wspólnie z Wami stworzymy wniosek, który skutecznie będzie aplikował o środki finansowe na badania i rozwój.

Uczestniczyliśmy w kilkunastu projektach badawczo-rozwojowych składanych do m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Programu Unii Europejskiej Horizon Europe. Wspólnie z polskimi i zagranicznymi konsorcjantami tworzyliśmy od podstaw zakres wniosku, opracowywaliśmy treść merytoryczną, stronę finansową i terminowo składaliśmy w instytucji finansującej.

Ochrona środowiska i zielona chemia

Oferujemy pełną obsługę firmy w zakresie ochrony środowiska. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę, w tym realizację wszelkich koniecznych badań i pomiarów środowiskowych, takich jak pomiary emisji zanieczyszczeń, pomiary hałasu, badania jakości gleb, wody oraz ścieków. Jesteśmy zespołem pracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony środowiska (m.in. WIOŚ). Jesteśmy w stanie przejąć wszystkie obowiązki i zadania w zakresie ochrony środowiska, co Państwu pozwoli skoncentrować się na działalności biznesowej.

Oferujemy również usługi z zakresu inżynierii chemicznej oraz syntez i dostawy substancji chemicznych czy odczynników laboratoryjnych. Współpracujemy od wielu lat z sprawdzonymi podmiotami z różnych obszarów chemii przyjaznej środowisku.