Brydż jest naszą pasją

Brydż sportowy jest logiczną grą karcianą, wymagającą rozumowania dedukcyjnego, analizy danych i podejmowania decyzji bez znajomości wszystkich informacji, jak w biznesie.

Każde rozdanie w brydżu niesie z sobą ryzyko porażki, tak jak każda działalność biznesowa wiąże z różnymi szansami i zagrożeniami.  Pierwszym elementem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk. Analiza zagrożeń i świadome opracowanie planu przeciwdziałanie wystąpienia ich lub ograniczenia negatywnych skutków w przypadku ich wystąpienia, to obowiązek każdego brydżysty czy managera.

Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia ze strony jego kierownika. W brydżu każde rozdanie jest inne, dwa identyczne rozdania zdarzają się raz na 14 milionów. Ustalenie harmonogramu realizacji projektu jest często tylko początkowym scenariuszem jego przebiegu, gdyż zdarzenia w trakcie realizacji zmuszają kierownika do elastycznego podejścia w wielu obszarach. Projekt podobnie jak rozgrywka w brydżu opiera się na analizie informacji pochodzących z różnych źródeł i podejmowaniu optymalnych decyzji w danym czasie.

Zapraszamy na otwarte szkolenia

z zarządzania ryzykiem i zarządzania projektami.

 

Zapraszamy na początku sierpnia do Sopotu,

przedpołudniami podczas Kongresu Brydżowego

Ceny niższe do 1 lipca.

Podstawy brydża i przykładowe techniki brydżowe

1. Podstawy brydża – talia kart, kolory, starszeństwa

Film prezentuje i opisuje talię kart do gry w brydża. Poznajemy nazwy kolorów kart w brydżu tj. trefl, karo, kier, pik oraz ich starszeństwo. Prezentowane są karty punktowe oraz ich punktacja w brydżu. Jest to bardzo przydatny przewodnik dla każdej osoby, która zamierza poznać zasady gry w brydża.

Każdy uczestnik szkolenia z zakresu zarządzania powinien obejrzeć film i przyswoić sobie wiedzę, gdyż będzie ona potrzebna podczas szkolenia biznesowego.

2. Podstawy brydża – licytacja i wist

Licytacja jest rozmową pomiędzy partnerami w celu ustalenia optymalnego kontraktu brydżowego. Język licytacji może być naturalny lub sztuczny, i wtedy jest dużo bardziej skomplikowany i przypomina naukę języka obcego. Jednak do wykorzystywania technik brydżowych w zarządzaniu potrzebna jest tylko wiedza o zasadach licytacji. Ważne są zasady wistowania, czyli wykładania pierwszej karty rozpoczynającej rozgrywkę kontraktu, gdyż to często od niej zależy jaki wynik zostanie osiągnięty.

Każdy uczestnik szkolenia z zakresu zarządzania powinien obejrzeć film i przyswoić sobie wiedzę, gdyż będzie ona potrzebna podczas szkolenia biznesowego.

3. Podstawy brydża – rozgrywka kontraktu bezatutowego

Film prezentuje przykładową rozgrywkę kontraktu bezatutowego, czyli rozdania w którym żaden kolor nie posiada dodatkowych własności (przewagi) od pozostałych. Każdy kolor rozgrywany jest w identyczny sposób jak pozostałe kolory i liczy się sumaryczna ilość zebranych lew we wszystkich kolorach.

Wskazane jest aby każdy uczestnik szkolenia z zakresu zarządzania obejrzał film i przyswoić wiedzę z zakresu rozgrywki, gdyż będzie ona potrzebna podczas szkolenia biznesowego.

4. Podstawy brydża – rozgrywka kontraktu kolorowego

Rozgrywka kontraktu kolorowego opiera się na wyborze podczas licytacji koloru atutowego, który w tym konkretnym rozdaniu będzie posiadał przewagę nad pozostałymi kolorami. Karty koloru atutowego są silniejsze od dowolnej karty z pozostałych kolorach. Oczywiście, obowiązuje w pierwszej kolejności obowiązek dokładania do koloru karty zagranej przez rozpoczynającego lewę – wistującego.

Wskazane jest aby każdy uczestnik szkolenia z zakresu zarządzania obejrzał film i przyswoić wiedzę z zakresu rozgrywki, gdyż będzie ona potrzebna podczas szkolenia biznesowego.

Impas i ekspans – wprowadzenia

Najczęstsze techniki brydżowe stosowane podczas rozgrywki w celu wygrania zaplanowanego kontraktu mimo brakujących wartości gwarantujących 100 % zwycięstwo. Film opisuje zasadę i prezentuje najprostsze techniki na przykładzie pojedynczego koloru.

Oczywiście zastosowanie powyższych technik musi być poprzedzone analizą potencjału przeciwników na podstawie licytacji oraz dotychczasowej rozgrywki. Właściwa analiza powinna doprowadzić do rozgrywającego do maksymalnego poziomu prawdopodobieństwa powodzenia zastosowanej techniki.

Impas i ekspans – zastosowanie

Techniki stosowane są podczas rozgrywki kontraktów kolorowych i bezatutowych. Najczęściej stosowane są w sytuacjach braku wystarczających wartości do wygrania zaplanowanego kontraktu. Rozgrywający po dokonaniu analizy potencjału przeciwników musi wybrać kierunek impasu lub ekspansu.

Ryzyko ponoszone przez rozgrywającego może zostać ograniczone zarówno przez jego analizę i sposób rozgrywki, jak poprzez oddanie inicjatywy przeciwnikom aby zmusić ich do wykonania zagrania korzystnego dla rozgrywającego.